Προπτυχιακό πρόγραμμα στη Χριστιανική Τέχνη

Ο τίτλος του προγράμματος: Θεωρία και Ιστορία της Χριστιανικής Τέχνης
 
Το ακαδημαϊκό πτυχίο: Πτυχίο Ορθόδοξης Θεολογικής Επιστήμης στη Θεωρία και Ιστορία της Χριστιανικής Τέχνης
 
Επόπτης του προγράμματος: Tea Bezhuashvili
 
Ο στόχος του προγράμματος 
Ο στόχος του  προππτυχιακού προγράμματος  της Θεορίας και  Ιστορίας και της  Χρυσιτικής Τέχνης είναι να προετοιμάσει ειδικούς της χριστιανικής τέχνης, χρησιμοποιώντας τις παραδόσεις και την εμπειρία που υπάρχει ήδη στη Θεολογική Ακαδημία  , επιστημονικές μεθόδους και θεολογικές γνώσεις και εστιάζοντας τη διαδικασία της διδασκαλίας στη Χριστιανική  τέχνη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι σημαντικότεροι ειδικοί των τομέων τους ασχολούνται με αυτήν τη διαδικασία, συνδυάζονται πολλαπλά και πρακτικά συστατικά της διδασκαλίας που θα παρέχουν στους μαθητές θεμελιώδεις γνώσεις της θεολογίας και των σύγχρονων τάσεων της αρχαίας και σύγχρονης τέχνης. το πρόγραμμα θα προετοιμάσει την κατάλληλη βάση γνώσεων για τη μελέτη της θεολογίας και των τομέων της ιστορίας και της θεωρίας της τέχνης · Θα διασαφηνίσει τη σημασία της θεολογικής ουσίας στο σχηματισμό της καλλιτεχνικής «γλώσσασ» της τέχνης στα Μεσαίωνα και θα οριοθετήσει σαφώς την πορεία και τα χαρακτηριστικά της γεωργιανής τέχνης στο πλαίσιο της περιφερειακήσ-χρονολογικής εικόνας της παγκόσμιας τέχνης · Το πρόγραμμα θα παρέχει τη διδασκαλία συγκεκριμένων τομέων βάσει της γενικής γνώσης του θέματος.
 
Οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι να:
Λάβουν τις βασικές γνώσεις όσο στη Θεολογία, τόσο  και στην ανάπτυξη της ιστορίας των κύριων ειδικοτήτων της Μεσαιωνικής Γεωργίας και της παγκόσμιας τέχνης.
μελετήσουν τη θεολογική ουσία της καλλιτεχνικής μορφής της μεσαιωνικής τέχνης και τη συγκεκριμένη «γλώσσα» που εφαρμόζεται στην έκφρασή της ·
παρατηρήσουν  την ομοιότητα και τη διαφορά ανάμεσα στα γεωργιανά έργα τέχνης της εικονογραφίας και  των άλλων χριστιανικών χωρών ·
 
μελετήσουν ένα έργο τέχνης και αξιολογήσουν το σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο.
αποκτήσουν σχετικό υλικό στους άλλους τομείς της αρχιτεκτονικής και της χριστιανικής τέχνης ·
συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις και συζητήσεις και υπερασπίζονται τις θέσεις τους σε αυτές ·
 λάβουν  μέρος στη διαμόρφωση και την ενστάλαξη αξιών, με βάση τη χριστιανική άποψη.