Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική

Ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος: Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική
 
Το πτυχίο που απονέμεται: Πτυχίο Ορθόδοξης Θεολογίας στην Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική
 
Ο επόπτης του προγράμματος: Πρεσβύτερος  Besarion Menabde
 
Ο στόχος του προγράμματος:
 
Διδασκαλία ολόκληρου του κύκλου σχεδιασμού διάταξης από την αρχή του μαθήματος (καθορισμός του στόχου του σχεδιασμού) πριν από την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου (παράδοση για εκμετάλλευση). Κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας, θεωρείται ότι εξοπλίζει τους φοιτητές  με τις βασικές γνώσεις για την ειδικότητά τους, επίσης, για να μάθει τις δεξιότητες για την αξιολόγηση μιας εμπειρογνωμοσύνης σε σχεδιαγράμματα και την ανάλυση της εργασίαις πριν από την έναρξη της.
 
Οι απόφοιτοι είναι έτοιμοι :
 
Να εργάζετονται ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική διάταξη, συμπεριλαμβανομένου του κάθε σταδίου.
Να προσανατολίζονται ελεύθερα στα παρακείμενα μέρη.
Να συντάξουν τη διάταξη της εργασίας που ανατέθηκε και  να συζητήσουν την με τον πλειοδότη για την έγκρισή τους
Να διαχειριστούν  το έργο σε κάθε στάδιο της υλοποίησής του.
Να επιλέξουν  το αρχικό υλικό πριν από την έναρξη της εργασίας.
Να πραγματοποιήσουν στοιχειώδη ερευνητική διαδικασία και  να οργανώσουν  τα αποτελέσματα σε ένα σύστημα.
Να προετοιμάσουν  παρουσιάσεις σε ειδικά προγράμματα (Power Point και άλλα) συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής παρουσίασης διαφανειών.
Να κατασκευάσουν και οργανώσουν τεχνικό-οικονομικό λογαριασμό και επαλήθευση, επίσης,  να προετοιμάσουν την ανάλυση πριν από το αρχικό στάδιο της εργασίας. Να οργανώσουν σε ένα σύστημα την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Να οργανώσουν το προσωπικό ηλεκτρονικό αρχείο και τη βιβλιοθήκη τους.
Να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες για τις τάσεις των σχετικών τομέων και δραστηριοτήτων με στόχο την απόκτηση πρόσθετων επαγγελματικών δεξιοτήτων και συνηθειών.
Να συμμετείχουν σε  συνέδρια, εκθέσεις και σεμινάρια αρχιτεκτονικής.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική