Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Στο δεύτερο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Θεολογικής Ακαδημίας και  Σεμιναρίου της Τιφλίδας (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) λειτουργεί ένα πρόγραμμα: Θεολογία. Οι υψηλά μορφωμένοι καθηγητές και οι λέκτορες μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους που έχουν λάβει στα δικά τους επαγγέλματα με τους φοιτητές.
Οι φοιτητές , οι οποίοι εργάζονται  για τις μεταπτυχιακές  διπλωματικές  εργασίες  τους, προσφέρουν μια ευρεία επιλογή ειδικών στη Θεολογία που εμπίπτουν στο πεδίο του ενδιαφέροντός τους.
 
Ο στόχος του προαναφερθέντος προγράμματος είναι η προετοιμασία υψηλού μορφωμένου και εξειδικευμένου Θεολόγου.
 
Αφού ολοκληρώσουν το προγραμμα μεταπτυχικών σπυδών, οι φοιτητές θα μπορούν να γράψουν επιστημονική θεολογική εργασίς ανεξάρτητα, να κάνουν διαλέξεις και σεμινάρια σε σχετικά θέματα και ταυτόχρονα να συνεχίσουν σποδές στο Διδακτορικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα .