Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Θεολογία

Ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος: Θεολογία
Τα αποκτηθέντα προσόντα: Δίπλωμα Μεταπτυχιακῆς Εἰδίκευσης  στη Θεολογία
Ο επόπτης του προγράμματος: Πρεσβύτερος  Ioane Kvanchiani
 
Ο στόχος του προγράμματος:
 
Ο στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει ειδικούς της θεολογίας υψηλού επιπέδου, εξοπλισμένους με βαθιά θεωρητική γνώση σχετικά με το επίπεδο των σύγχρονων προτύπων. Θα είναι ικανά να γενικεύσουν και να αναλύσουν θεωρητικά ερευνητικό υλικό πηγών και να εμβαθύνουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πρόγραμμα προπτυχιακων σπουδών.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει προετοιμασία ενός θεολόγου-ερευνητή με γενικές και ειδικές ικανότητες, σχετικές με τα σύγχρονα πρότυπα και επιτρέποντάς τους να λύσουν επίκαιρα προβλήματα στη θεολογία. Τα θέματα του προγράμματος δίνουν μια θεολογική θεωρητική γνώση, βελτιώνουν και βελτιώνουν τις ικανότητές τους για ανάλυση και σωστή ερμηνεία, με συγκεκριμένες θεολογικές διαδικασίες.
 
Ο πτυχίουχος  θα έχει μια ευρεία και λεπτομερή γνώση της ζωής και της εργασίας των Πατέρων της Εκκλησίας, της επιστολικής κληρονομιάς τους. Θα είναι σε θέση να εξετάσει τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες και, επίσης, να χρησιμοποιήσει σωστά διάφορους κλάδους ανθρωπιστικών επιστημών (Ιστορία, Φιλολογία, Κριτικοί Λογοτεχνίας, Ιστορία της Γλώσσας και της Τέχνης, Παλαιολογία, Ανθρωπολογία, Φιλοσοφία, Νόμος κ.λπ.).
 
Τα αποτελέσματα της μελέτης
 
Γνώση
 
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι πτυχίουχοι  θα εξοπλιστούν με βαθιά και θεμελιώδη γνώση της Θεολογίας. Θα έχουν μια ευρεία γνώση των θεωρητικών και ερευνητικών μεθόδων, που χρησιμοποιούνται στην ειδικότητά τους και στις κύριες κανονικότητες της ανάπτυξής της. Θα είναι σε θέση να μεταδώσουν τις γνώσεις και τις ερευνητικές τους μεθόδους στο κοινό και σε μια ευρύτερη κοινωνία, προφορικά και γραπτά.
Οι απόφοιτοι θα έχουν μια ευρεία και βαθιά συστηματική γνώση της θεολογίας με βάση τα τελευταία επιτεύγματα της 
επιστήμης, η οποία θα τους επιτρέψει να διεξάγουν τη δουλειά τους σε διεθνές επίπεδο και να λαμβάνουν τον κατάλληλο προσανατολισμό μέσω της αντικειμενικής προοπτικής.
Οι απόφοιτοι θα έχουν δεξιότητες για τη συγγραφή επιστημονικών κειμένων στην ειδικότητά τους και θα τους παρέχουν σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους, δίνοντας αιτιολόγηση σε ακαδημαϊκή μορφή, αξιολόγηση των απόψεων των άλλων - τη σωστή εξέταση και χρήση του σχετικού λεξιλογίου και του στυλ γλώσσας γραπτώς.
 
Δεξιότητες χρήσης της γνώσης στην πράξη
 
Οι απόφοιτοι θα είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες δεξιότητες ενώ εργάζονται σε διάφορους τύπους πηγών. Ο πτυχίουχος  θα είναι ικανός να βρει τρόπους επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, να επεξεργαστεί νέες ερευνητικές και αναλυτικές μεθόδους, προσεγγίσεις που προσανατολίζονται στη δημιουργία νέων γνώσεων. Θα είναι σε θέση να διεξάγουν ανεξάρτητα έρευνα χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές και αναλυτικές μεθόδους, να γράφουν άρθρα και εργασίες υψηλής επιστημονικής αξίας. θα είναι αποτελεσματικοί στη συνεργασία με ειδικούς των άλλων τομέων αυτής της επιστήμης, θα αναλύσουν και θα αξιολογήσουν κριτικά τα αποτελέσματα τόσο των δικών τους όσο και των επιστημονικών δραστηριοτήτων των άλλων. όχι μόνο να συσσωρεύουν τις γνώσεις τους αλλά και να τις μεταδίδουν σε άλλους, να καταρτίζουν υλικό εκπαιδευτικών μεθόδων για μεμονωμένους κλάδους σε υψηλό επίπεδο προσόντων.
 
Δεξιότητες για εξαγωγή συμπερασμάτων
Οι απόφοιτοι θα έχουν δεξιότητες για βαθιά ανάλυση και έρευνα στη σύνθεση, για εξέταση θεολογικών προβληματικών και ακριβούς θεολογικής ανάλυσης.
 
Δεξιότητες επικοινωνίας
Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν δεξιότητες για επικοινωνία με ακαδημαϊκές και επαγγελματικές κοινωνίες, προτείνοντας τις προσωπικές τους σκέψεις και επιχειρήματα τόσο στη μητρική τους γλώσσα όσο και σε μια ξένη γλώσσα, τόσο γραπτά όσο προφορικά.
 
Αξίες
Οι απόφοιτοι θα έχουν δεξιότητες για την αξιολόγηση της προσωπικής τους στάσης απέναντι στις αξίες και  άλλων, συμβάλλοντας στην ενστάλαξη των εκκλησιαστικών αξιών στη ζωή της κοινωνίας τους.
 
 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Θεολογία  στη Θεολογία:
 
Ενότητα Ιστορίας της Εκκλησίας και Κανονικού Νόμου.
Ενότητα Δογματικής και Πατερικής Θεολογίας
Ενότητα Βιβλικών Σπουδών.