Για την προσοχή των αιτούντων

Η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας αντιπροσωπεύει ένα εκπαιδευτικό και επιστημονικό κέντρο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας.
 
Η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας είναι νομικό πρόσωπο μη επιχειρηματικού χαρακτήρα (μη εμπορικού χαρακτήρα) με ένα σύστημα τριών σταδίων διδασκαλίας:
 
I - Προπτυχιακό Πρόγραμμα
ΙΙ -  Μεταπτυχιακό Προγράμμα.
ΙΙΙ - Διδακτορικό Πρόγραμμα
 
Σε όλα τα  προγράμματα  των  προπτυχιακών σπουδών της  Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας  γίνονται δεκτοί μόνο τα άτομα που κατέχουν νομικό έγγραφο για την απόκτηση πλήρους γενικής εκπαίδευσης - σχολικό δίπλωμα ή άτομα ισοτιμίας με αυτά σε επίπεδο εκπαίδευσης σύμφωνο με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το σχετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τέσσερα χρόνια.
 
 Μόνο   μια εξέταση  στη Γεωργιανή Γλώσσα και Λογοτεχνία. δίνουν  στις Εθνικές Εξετάσεις   Στις εσωτερικές εξετάσεις γίνονται τα ακόλουθα μαθήματα:
 
Τα θεμέλια του χριστιανικού δόγματος (προφορικά).
Ιστορία της Γεωργίας (προφορική);
Μια ξένη γλώσσα (γραπτή).
 
Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Εικονογραφία, Αποκατάσταση και  Μνημειώδη Εικονογραφία και Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική,  εκτός από τα προαναφερθέντα μαθήματα, θα λάβουν μια εξέταση στο σχέδιο. (Εργασία: διακοσμητικό σε γύψο Υλικά: χαρτί μορφής σχεδίου, μολύβι. Το μέγεθος του χαρτιού 43/30.)
 
Σε όλα τα άτομα, η υψηλότερη βαθμολογία είναι 100, η ελάχιστη θετική βαθμολογία είναι 51.
 
Στις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Ακαδημία) της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας γίνονται δεκτοί μόνο άνδρες που κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου.
Ο χρόνος των μελετών είναι τρία χρόνια.
 
Οι εξετάσεις   είναι  στα μαθήματα:
 
Η γεωργιανή γλώσσα και λογοτεχνία (γραπτή).
Η Αγία Γραφή (προφορική);
Ιστορία της Γεωργίας.(προφορική)
Τα θεμέλια του χριστιανικού δόγματος (προφορική).
Μια ξένη γλώσσα (γραπτή).
 
Η αποστολή της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας είναι να προετοιμάσει το προσωπικό του κληρικού και επιστημονικού προσωπικού που είναι απαραίτητο για την Εκκλησία της Γεωργίας .Οι ορθόδοξοι χριστιανοί, που ζουν με εκκλισιαστική ζωή μπορούν να γίνουν μαθητές της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας εάν περάσουν επιτυχώς τις εισαγωγικές εξετάσεις.