Αποστολή της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου

Η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας είναι μια ανώτατη σχολή θεολογίας, ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε από την Αυτοκέφαλη Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας.
Βάσει  του Κανονικόυ Δικαίου  και της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Δημοκρατίας της Γεωργίας και της Αυτοκέφαλης Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, σύμφωνα με το «Νόμο της Γεωργίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση», εκτελεί ακαδημαϊκά προγράμματα για ττα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά επίπεδα. 
Η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας είναι πνευματική και διανοητική διάδοχος των αρχαίων γεωργιανών θεολογικών σχολών.
Επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους μαθητές για χειροτονία ως κληρικοί και επιστημονικό έργο στη θεολογία. Στοχεύει στην προώθηση παιδαγωγικών, επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της θεολογίας και των θρησκευτικών σπουδών, της χριστιανικής φιλοσοφίας και ψυχολογίας, της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και των χριστιανικών τεχνών, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της λιθογραφικής, μνημειακής εικονογραφίας.
Η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της  Τιφλίδας στο πλαίσιο της αποστολής της, προωθεί εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τη διαδικασία διδασκαλίας και ενίσχυσης της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, των πνευματικών αξιών και της θεολογικής γνώσης στο έθνος.