Αποστολή Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου Τιφλίδας

Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας είναι η πρώτη θεολογική σχολή, το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε από την Αυτοκέφαλη Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας.

Με βάση της συνταγματικής συμφωνίας μεταξύ της Πολιτείας της Γεωργίας και της Αποστολικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας (2002), σύμφωνα με το Νόμο της Γεωργίας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το Κανονικό Δίκαιο, το Θ.Α.Σ.Τ.  πραγματοποιεί προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά ακαδημαϊκά προγράμματα.

Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας είναι ο πνευματικός διάδοχος των παλαιών γεωργιανών θεολογικών εκπαιδευτικών κέντρων και σχολών, των χριστιανικών παραδόσεων και των επιστημονικών κέντρων. Ασκεί την δραστηριότητά του για την εκπαίδευση υποψήφιων κληρικών ή/και για όσους ετοιμάζονται για παιδαγωγικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, καθώς και για την αποκατάσταση και ανακαίνιση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που ανήκουν στην Εκκλησία και για την εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού αναστηλωτών και αρχιτεκτόνων.

Ο σκοπός του Θ.Α.Σ.Τ. είναι η διεξαγωγή παιδαγωγικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου στις θεολογικές επιστήμες, τη χριστιανική φιλοσοφία και ψυχολογία, την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και τη χριστιανική τέχνη, την αγιογραφία, το καβαλέτο και τη μνημειακή αγιογραφία.

 Η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας, στα πλαίσια του σκοπού και της αποστολής του, προωθεί το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο, το οποίο υπηρετεί την ενίσχυση της Ορθόδοξης πίστης, των αξιών και της εκκλησιαστικής συνείδησης στην κοινωνία.