Πτυχίο

 
Στο πρώτο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας (Προπτυχιακών σπουδών), εφαρμόζονται έξι προγράμματα: Θεολογία, Θεωρία και Ιστορία της Χριστιανικής Τέχνης, Χριστιανική Ψυχολογία, Εικονογραφία, Αποκατάσταση της Καβαλέτας και Μνημειακής Εικονογραφίας και Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική. Κάθε ένα από τα προγράμματα διεξάγεται από έμπειρους επιστήμονες και καθηγητές, εξοπλισμένους με βαθιά γνώση των ειδικοτήτων τους.
Η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου η πίστη και η γνώση συνενώνονται.
 
Ο στόχος του προγράμματος στη Θεολογία  είναι να προετοιμάσει  θεολογικά καταρτισμένους κληρικούς που θα στελεχώσουν την Εκκλησία. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ένας Πτυχίουχος  είναι εξοπλισμένος με δεξιότητες και αποτελεσματικότητα στη θεολογία, κατάλληλη για μια περαιτέρω επέκταση των γνώσεών τους συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 
Το Πρόγραμμα στη Θεωρία και  Ιστορία της Χριστιανικής  Τέχνης είναι μοναδικό. Ξεχωρίζει από άλλα παρόμοια προγράμματα με τις δύο διαστάσεις του - εκτός από τη Θεωρία και την Ιστορία της Τέχνης, δίνει στους φοιτητές μια καλή γνώση της Θεολογίας που τους βοηθά να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τη Χριστιανική Τέχνη.
 
Το Πρόγραμμα της Χριστιανικής Ψυχολογίας προτείνει τόσο καθαρά ψυχολογικά όσο και θεολογικά θέματα. Η γνώση στην οποία συνδυάζονται οι κοσμικές επιστήμες και η θεολογία επιτρέπουν στους φοιτητές να αναλύσουν τις προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ανθρώπινα όντα, όχι μόνο από ψυχολογική  αλλά και από θεολογική άποψη.
 
Τα Προγράμματα Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής, Εικονογραφίας, Αποκατάστασης Καβαλέτων και Μνημειακής Εικονογραφίας, εκτός από τις αρχαίες γεωργιανές παραδοσιακές μεθόδους, προσφέρουν στους φοιτητές πρακτική και θεωρητική εμπειρία απόκτησης της γνώσης, που εφαρμόζεται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ξένων χωρών. Τα προαναφερθέντα προγράμματα, κατά την έναρξη της διαδικασίας μάθησης, περιλαμβάνουν επίσης τη συμμετοχή των φοιτητών σε πρακτικά καθήκοντα και, με καθοδήγηση και επίβλεψη από έμπειρους δασκάλους, ζωγραφίζουν εικόνες, εκτελούν αρχιτεκτονικά έργα και αποκαθιστούν παλαιές και κατεστραμμένες τοιχογραφίες.