Προπτυχιακό πρόγραμμα στη Θεολογία

Ο τίτλος του  προπτυχιακού προγράμματος: Θεολογία
 
Το ακαδημαϊκό πτυχίο/απονέμεται: Πτυχίο Θεολογίας
 
 Επόπτης του προπτυχιακού προγράμματος  Πρεσβύτερος  Teimuraz Mzhavanadze
 
Ο στόχος του προγράμματος είναι:
Εξοικειώστε τους μαθητές με τις κύριες τάσεις, προσεγγίσεις, αρχές και θεμελιώδη θέματα μεμονωμένων κλάδων.
Προετοιμασία των μαθητών για τη μελέτη της επίδρασης των θρησκευτικών παραγόντων στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης, για τις αναλύσεις προβληματικών θρησκευτικών θεμάτων και την ανάπτυξη συστάσεων, για την αναζήτηση τρόπων διατήρησης της πολιτιστικής και θρησκευτικής πρωτοτυπίας στη διαδικασία του σύγχρονου παγκοσμιοποίηση.
Να εφοδιάσει τους μαθητές με τις απαραίτητες δεξιότητες και συνήθειες για: προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις, ανάλυση, αξιολόγηση των προβλημάτων και τη λύση τους, ομαδική εργασία και επικοινωνία · Επίσης, να αναπτυχθούν σε αυτές δεξιότητες και γνώσεις, απαραίτητες για την έκθεση της εκκλησιαστικής λογοτεχνικής κληρονομιάς και μεθοδολογικών εννοιών, που συσσωρεύονται στο στήθος της Εκκλησίας, μέσω του πρίσματος της γενικής Εκκλησιαστικής Διδασκαλίας.   
Τα αποτελέσματα της μελέτης:
 
Οι απόφοιτοι γνωρίζουν:
 
Στάδια ανάπτυξης  κλάδων στη μελέτη της Θεολογίας.
 
Έργα γνωστών θεολόγων.
 
Οι κύριες τάσεις της Θεολογίας;
 
Η σημασία της σωστής ερμηνείας του κειμένου της Αγίας Γραφής.
 
Θεολογική ορολογία;
 
Τα κύρια επιχειρήματα στις θεολογικές συζητήσεις επί επίκαιρων θεμάτων.
 
Οι απόφοιτοι θα είναι αποτελεσματικοί σε:
 
Προσδιορισμό σύνθετων προβλημάτων και ανάλυσή τους χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσησ;
 
Προσάρτηση σχολίων με βάση θεολογική άποψη στα κείμενα;·
 
Παρουσίαση θεολογικών θεμάτων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και τελευταίες διεπιστημονικές μεθόδους.
 
Προετοιμασία άρθρων και περιλήψεων.
 
Ερμηνεία της Αγίας Γραφής βασίζοντας την προσοχή τους στις έννοιες των γνωστών θεολόγων.
 
Ανάλυση και έρευνα επίκαιρων θρησκευτικών θεμάτων ·
 
Κριτική Ανάλυση διαφόρων εξειδικευμένων επιστημονικών λογοτεχνικών έργων.
 
Προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις.
 
Ανάλυση ορισμένων θεολογικών προβλημάτων και τη λύση τους με τη βοήθεια του επόπτη και ανεξάρτητα, επίσης.
 
Κριτική ανάλυση, σύνθεση και περίληψη των πληροφοριών.