Εικονογραφία

Ο τίτλος του προγράμματος: Εικονογραφία
 
Το ακαδημαϊκό πτυχίο: Πτυχίο Ορθόδοξης Θεολογικής Επιστήμης στην Αγιογραφία
 
 Επόπτης του προγράμματος: Πρεσβύτερος  Ioseb Vanidze
 
Ο στόχος του προγράμματος:
 
Οι φοιτητές  πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την εικονογραφία.
Θα αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την  εικονογραφία.
 
Οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι:
 
Να μάθουν   τη θεολογία  και τα θεμέλια της εικονογραφίας;
 
Να οργανώσουν  σε ένα σύστημα την πρακτική και θεωρητική εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διαδικασία του μαθήματος;
 
Να αγιογραφούν τις εικόνες  που θα βασίζονται σε θεωρητικές γνώσεις, των χημικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών των υλικών και των δεξιοτήτων της πρακτικής εφαρμογής τους;
 
Να χρησιμοποιήσουν λεπτομέρειες της γεωργιανής εικονογραφίας κατά την εκτέλεση απλών δειγμάτων εικονογραφίας;
 
Να επιλέξουν  σύγχρονα υλικά και τεχνολογία έτσι ώστε να είναι συνεπή με την παλιά τεχνική της εικονογραφίας;
 
Να συλλέξουν  γραπτά και φωτογραφικά υλικά σχετικά με τα παραδείγματα της εικονογραφίας -  για την ανάλυσή και την πρακτική χρήση τους;
 
Να ετοιμάσουν προσωπικά  ηλεκτρονικά  αρχεία και βιβλιοθήκη;
 
Προκειμένου να βελτιώσουν τα επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και τις συνήθειές τους, εμβαθύνουν τις γνώσεις που εργάζονται σε καθημερινό πρόγραμμα;
 
Να συμμετέιχουν  σε συνέδρια,  εκθέσεις και σεμινάρια.