Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χριστιανική Ψυχολογία

Ο τίτλος του προγράμματος   Χριστιανική Ψυχολογία
 
Το ακαδημαϊκό πτυχίο / : Πτυχίο Επιστήμης της Ορθόδοξης Θεολογίας 
Επόπτης του προγράμματος: Grigol Khachapuridze
 
Ο στόχος του προγράμματος:
 
Ο στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές σύμφωνα με τα σύγχρονοές εκπαιδευτικές μεθόδους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, να παρέχουν επαγγελματική βοήθεια στην ενορία της χριστιανικής εκκλησίας, σε ορθόδοξα σχολεία και γυμναστήρια. Εκτός από αυτό, για να εξοικειωθούν και να εφαρμόσουν πρακτικές μεθόδους μελέτης της προσωπικότητας ενός ανθρώπου και της τροποποίησης της συμπεριφοράς του, να τις εξετάσουμε στο πρίσμα της Ορθόδοξης πίστης και να τις προσαρμόσουμε στις αρχές της Χριστιανικής Ανθρωπολογίας.
 
Οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι να:
 
Αντιληφθούν τον ρόλο και τις ιδιαιτερότητες της ψυχολογίας στο πρίσμα της Ορθόδοξης Διδασκαλίας.
 
Μελετούν τους σύγχρονους ψυχολογικούς κλάδους που ασχολούνται με τις γνωστικές διαδικασίες και τη δομή της συμπεριφοράς.
 
Βάζουν στην πράξη τη γνώση και την εμπειρία που συσσωρεύονται στη χριστιανική ψυχολογία και την ανθρωπολογία.
 
Διεξάγουν μικρές έρευνες, επεξεργάζουν και ανάλυουν ττα δεδομένα ανεξάρτητα.
 
Αναλύουν τις ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς του ατόμου σε διάφορες καταστάσεις.
 
Αξιολογούν  ψυχολογικά προβλήματα ανθρώπων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και κάντε συμβουλές σε αυτούς
 
Λειτουργουν ως βοηθοί στην εκπαίδευση διαφόρων θεμάτων.
 
Συνεργάζονται  με πνευματικούς πατέρες για να προσαρμόσουν  τα πνευματικά προβλήματα των μελών της ενορίας, δίνοντάς τους ψυχολογικές διαβουλεύσεις.
 
Εξετάζουν  κριτικά τις επαγγελματικές πληροφορίες.
 
Συμμετέχουν  σε συζητήσεις και διαλόγους.
 
Πραγματοποιούν  γνωστικές δεξιότητες στην ανάλυση και τη σύνθεση.
 
Αποδείχνουν λογικά και δείχνουν  στο κοινό τα συμπεράσματα, που αντλούνται με βάση τη γνώση και τον λόγο.
 
 Συνεργάζονται  με τους συναδέλφους  σε μια ομάδα ειδικών, , αναλάμβάνου  και διανέμουν  ένα λογικό μερίδιο της ευθύνης.
 
Επικοινώνονται  αποτελεσματικά;
 
Προετοιμάζουν  και πραγματοποιούν παρουσιάσεις με τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών.
 
Διαχειριζουν την προσωπική τους εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιώντας τις δραστηριότητές τους, με στόχο την επαγγελματική αυτο-βελτίωση.
 
 
Αξιολογούν  τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσδιορίστε τις περαιτέρω ανάγκες.
 
Εργάζονται  ανεξάρτητα στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία.
 
Έχουν  αυτο-κίνητρο και κάνουν  επιλογές σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.
 
Τηρούν  τους κανόνες της επαγγελματικής ηθικής.
 
Ειναι  ανεκτικοί ενώ ζούν  σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να διεξάουν  επαγγελματικές δραστηριότητες χωρίς καμία έκφραση διακρίσεων.
 
Διατηρούν την ανωνυμία των δεδομένων και των αποτελεσμάτων των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα.
 
Εφαρμόζουν των αρχών της ένταξης και της συμπερίληψης, αντίθετα με τον στιγματισμό και τον διαχωρισμό ·
 
Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ευσυνείδητα και διαθέσιμα στο κοινό.