Γραφείο Πρύτανη

Προϊστάμενος του Γραφειου Πρυτανη

Ο Διδάκτωρ Ιστορίας, Καθηγητής Eldar Bubulashvili

Σιώνι οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία

Τηλ: (+995) 555 181 611

Email: eldar.bubulashvili@academia.edu.ge

Ιστοσελίδα: www.tsas.ge

 

Επικεφαλής της Καγκελαρίας

Η Nino Markozashvili

Σιώνι οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία

Τηλ: (+995 32) 2 989 116

E-mail Email: nino.markozashvili@academia.edu.ge

Ιστοσελίδα: www.tsas.ge

 

Λογιος Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου

Η Διδάκτωρ Φιλολογίας Khatuna Kalandarishvili

Σιώνι οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία

Τηλ: (+995) 599 729 905

E-mail Email: khatuna.memanishvili-kalandarishvili@academia.edu.ge

Ιστοσελίδα: www.tsas.ge