Γραφείο Πρύτανη

Προϊστάμενος της Πρυτανείας
Διδάκτωρ Ιστορίας, Καθηγητής Eldar Bubulashvili
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995) 555 181 611
Email: eldar.bubulashvili@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge

Επικεφαλής της Καγκελαρίας
Nino Markozashvili
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995 32) 2 989 116
E-mail Email: nino.markozashvili@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge

Ακαδημαϊκός Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου
Διδάκτωρ Φιλολογίας Khatuna Kalandarishvili
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995) 599 729 905
E-mail Email: khatuna.memanishvili-kalandarishvili@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge