თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტრუქტურული ერთეულები

იურიდიული სამსახური
                                                         
სამსახურის უფროსი: ეკატერინე მაჭარაშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 2 99 04 47
ელ-ფოსტა: e.macharashvili@academia.edu.ge 
ვებ გვერდი: www.tsas.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
Erasmus+

                                                             
სამსახურის უფროსი: მარიამ თოფურია
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 2 99 57 80
ელ-ფოსტა: m.topuria@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge

Erasmus+ კოორდინატორი: ცოტნე ჩხეიძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 2 99 57 80
ელ-ფოსტა: ts.chkheidze@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge

გამომცემლობა

                                                  
გამომცემლობის დირექტორი: ნინო მელიქიშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 2 14 40 74
ელ-ფოსტა: gamomcemloba@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge

საინფორმაციო-კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახური

                                                            
სამსახურის უფროსი: თამარ ჩუბინიძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 2 14 40 82
ელ-ფოსტა: tsas@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge

სამეურნეო სამსახური
                                                                                                                        

პრორექტორი სამეურნეო ნაწილში: მამია საკანდელიძე

სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 2 98 88 34
ელ-ფოსტა: m.sakandelidze@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge


ბუღალტერია

                                                            
მთავარი ბუღალტერი: დარეჯან გილიგაშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 2 98 88 34
ელ-ფოსტა: d.gigilashvili@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge

სამედიცინო სამსახური

                                                  
სამსახურის უფროსი: მაია ლოსაბერიძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 2 14 40 82 
ელ-ფოსტა:
m.losaberidze@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge


ხატწერის სახელოსნო 
                                                   
სახელოსნოს ხელმძღვანელი: მანანა ჩხაიძე

სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 2 14 40 82
ელ-ფოსტა: tsas@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge


ქსოვილების მხატვრული დამუშავების სახელოსნო
                                                  
სახელოსნოს ხელმძღვანელი: სილვა წერეთელი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო

ტელ.: (+995 32) 2 14 40 82
ელ-ფოსტა: tsas@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge


ბიბლიოთეკა
                                                            
ბიბლიოთეკის გამგე: შორენა ნაჭყებია
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 2 14 40 81
ელ-ფოსტა: library@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge

უსაფრთხოების სამსახური

                                                            
სამსახურის უფროსი: დავით დვალაძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: (+995 32) 2 98 88 34
ელ-ფოსტა: tsas@academia.edu.ge
ვებ გვერდი: www.tsas.ge