ქსოვილების მხატვრული დამუშავების სახელოსნო
სახელოსნოს ხელმძღვანელი
სილვა წერეთელი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 551 644 331
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
 
თანაშემწე
ნინო გაბური
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 599 491 809
ვებგვერდი: www.tsas.ge