რექტორის აპარატი

რექტორის აპარატის უფროსი
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ელდარ ბუბულაშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 555 181 611
ელ. ფოსტა: eldar.bubulashvili@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge 
 
კანცელარიის გამგე
ნინო მარკოზაშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 989 116
ელ. ფოსტა: nino.markozashvili@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge 
 
სამეცნიერო საბჭოს სწავლული მდივანი
ფილოლოგიის დოქტორი ხათუნა კალანდარიშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 599 729 905
ელ. ფოსტა: khatuna.memanishvili-kalandarishvili@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge 
 
10.06.2022