აკადემიის ბიბლიოთეკა

თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ბიბლიოთეკა მუშაობს:
 
ორშაბათი-პარასკევი – 9:00 საათიდან 15:00 საათამდე
 
თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ბიბლიოთეკა მოიცავს
სასწავლებელში არსებული სპეციალობებისათვის საჭირო სასწავლო, სამეცნიერო
და დამხმარე ლიტერატურას.
 
ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი აღრიცხულია ელექტრონულ კატალოგში.
 
თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ბიბლიოთეკას შეძენილი აქვს
სამეცნიერო ბაზები, რომელიც საშუალებას გაძლევთ წვდომა გქონდეთ უახლეს
ჟურნალებსა და სტატიებზე.
 
საბიბლიოთეკო რესურსებს შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს
ელექტრონულ ბიბლიოთეკას, რომელიც მოიცავს სასწავლო პროგრამით
გათვალისწინებულ ლიტერატურას.
 
ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი.
 
შეკითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ
ელ.ფოსტაზე: shorena.nachkebia@academia.edu.ge
 
Cambridge Journals Online  https://www.cambridge.org/core 
e-Duke Journals Scholarly Collection https://read.dukeupress.edu/ 
Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books https://www.elgaronline.com/ 
Royal Society Journals Collection https://royalsociety.org/journals/ 
 
12.03.2024