საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების სამსახური
სამსახურის უფროსი
მარიამ თოფურია
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 144 082
ელ. ფოსტა: mariam.topuria@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
სამსახურის უფროსის მოადგილეები
ხათუნა ნიშნიანიძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 82
ელ. ფოსტა: khatuna.nishnianidze@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი
გიორგი მეტრეველი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 551 704 190
ელ. ფოსტა: giorgi.metreveli@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
 
საერთაშორისო ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი
ლალი ხუჭუა
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 599 238 676
ელ. ფოსტა: lali.khuchua@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge