გამომცემლობა
გამომცემლობის დირექტორი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნინო მელიქიშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ელ. ფოსტა: nino.melikishvili@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
 
დირექტორის მოადგილე
ირინე აბულაძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 579 701 888
ელ. ფოსტა: irina.abuladze-asatiani@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge