ხატწერის სახელოსნო
ხატწერის სახელოსნოს ხელმძღვანელი
მანანა ჩხაიძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 599 245 751
ვებგვერდი: www.tsas.ge