ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკის გამგე
შორენა ნაჭყებია
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 558 399 055
ვებგვერდი: www.tsas.ge