საეკლესიო გალობა
გალობის გუნდის ხელმძღვანელი
ლოტბარი ლექსო გრემელაშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995) 591 000 353
ვებგვერდი: www.tsas.ge