Διδακτορικό συμβούλιο

Το διδακτορικό συμβούλιο της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου  της Τιφλίδας  είναι όργανο που αποτελείται από  τα μέλη  καθηγητές, διδάκτορες Θεολογίας για την Δημόσια συζήτηση της διατριβής και για την απονομή του Διδακτορικού Τίτλου.