Επιστημονικό συμβούλιο

Το επιστημονικό συμβούλιο  της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμινάριο της Τιφλίδας ενεργεί ως  Συμβουλευτικό όργανο  στον Πρύτανη .Είναι ανώτατη ακαδημαϊκό (εκπαιδευτικό και επιστημονικό) και διοικητικό όργανο της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου, το οποίο εξουσιοδοτείται να λαμβάνει αποφάσεις μέσα στην αρμοδιότητά της.Οι αποφάσεις του ακαδημαϊκού συμβουλίου είναι δεσμευτικές για όλες τις δομικές μονάδες της Θεολογικής Ακαδημίας και του σεμιναρίου της Τιφλίδας.
 
17.03.2020