Ο Αντιπρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου Πρεσβύτερος βησσαρίων Τσιντσάδζε

Ο Αντιπρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας, ο Πρεσβύτερος   Βησσαρίων Τσιντσάδζε είναι ο κληρικός της εκκλησίας της Γεωργίας από το 2007, όταν χειροτονήθηκε από Μακαριότατο Καθολικό Πατριαρχη Πασης Γεωργίας Ηλία Β ',  Λειτουργεί στο καθωδρικό Ναο Σιών  της Τιφλίδας. Για πολλά χρόνιαπ. Βησσαρίων  ήταν επικεφαλής του Τμήματος Παιδείας του Κέντρου Νεολαίας "Dzlevai", που δραστηριοποιείται στις οργανώσεις νεολαίας της Γεωργίας και εργάζεται υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου Γεωργίας, 

Ο πρεσβύτερος Βησσαρίων  λειτουργούσε  στο Ναό του Αγίου Γεωργίου Κασβέτι της Τιφλίδας.   Ηταν λέκτορας της Παλαιάς Διαθήκης στη Θεολογική Ακαδημία και σεμινάριο της Τιφλίδας. Έχει το δικαίωμα να φορέσει έναν Διακοσμημένο Σταυρό.
Ο π. Βησσαρίων   από το 2011 έως σήμερα είναι Αντιπρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας στον εκπαιδευτικό τομέα.

Από το 2016, ο π. Βησσαρίων σπυδάζει στο  Διδακτορικό Πρόγραμμα Ιστορίας της Γεωργίας στη  Σχολή των Ανθρωπιστικών Επιστημών  στο Πανεπιστήμιο του Πατριαρχείου Γεωργίας.
 
Στοιχεία επικοινωνίας:
 
Αντιπρύτανης στον Εκπαιδευτικό Τομέα
Διδάκτωρ Θεολογίας, Πρεσβύτερος Βησσαρίων  Tsintsadze
 
Βοηθός 
Διδακτωρ Ψυχολογίας κ-α Khatia Tsiklauri
Sioni Str. 13/40, Tbilisi 0105, Georgia
Tel.: (+99532) 2 92 08 21
Email: kh.tsiklauri@academia.edu.ge 
Web site: www.tsas.ge