Διδακτορικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πατρολογία
Ο επόπτης του προγράμματος:  Διδάκτωρ   Θεολογίας, και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκός της Ακαδημίας Επιστημών Γελάτι, Καθηγητής  Edisher Chelidze.
Ιστορία της Εκκλησίας
Ενότητα α) Ιστορία της Οικουμενικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ο επόπτης του προγράμματος: Διδάκτωρ  Θεολογίας, Καθηγητής, Πρεσβύτερος  Μάξιμος  (Chanturia.)
Ενότητα β) Ιστορία της Αυτοκέφαλης Αποστολικής Εκκλησίας της Γεωργίας.
Ο επόπτης του προγράμματος: Διδάκτωρ  Θεολογίας, και Ιστορίας  , Καθηγητής Sergo Vardosanidze.
 
Βιβλικές Μελέτες
Ενότητα α) Η Παλαιά Διαθήκη.
Ο επόπτης του προγράμματος: Ο Μητροπολίτης  Κουταισι  και Γαενατι  , Διδάκτωρ Θεολογίας , Πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών Γελάτι, Καθηγητής Ιωάννης (Gamrekeli).
 
Ενότητα β) Η Καινή Διαθήκη.
Ο επόπτης του προγράμματος: Διδακτωρ  Θεολογίας  και  Ιστορίας, Πρεσβύτερος Γεώργιος ( Gugushvili)
 
Λειτουργική
Ο επόπτης του προγράμματος: Διδάκτωρ  Θεολογίας, Καθηγητής, Αρχιδιάκονος  Δημήτριος  (Davitashvili).
Δογματική
Ο επόπτης του προγράμματος: Διδάκτωρ  Θεολογίας, και Φιλολογίας, Καθηγητής Edisher Chelidze.
Κανονικό Δίκαιο
Ο επόπτης του προγράμματος: Διδάκτωρ  Θεολογίας, Καθηγητής Giorgi Andriadze.