Τμήμα Διδακτωρικών σπουδών

1. Irakli Orjhonia  -προιστάμενος του τμήματος  Διδακτορικών Σπουδών- Διδάκτωρ Θεολογίας
2. Nana brgvadze, πρωσοπικό γραμμτείας    -Ειδικός στη Γεωργιανή Γλώσσα και Λογοτεχνίας.
3. Maia Talakhadze πρωσοπικό γραμμτείας  - Ειδικός στη Γεωργιανή Γλώσσα και Λογοτεχνίας 
4. Merab Vachnadze;  Συντονιστής - Διδάκτωρ Ιστορίας, Καθηγητής 
5. Lulu Ustiashvili;  Συντονίστρια-, ειδικός στη ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία 
6. Marina Gaprindashvili; Συντονίστρια  –  Ειδικός στη Αγγλική Γλώσσα Marina 
7. Julieta Shoshiashvili. Συντονίστρια  - Διδάκτωρ Φιλολογίας 
8. Eka Dughashvili. Συντονίστρια  – Διδάκτωρ Φιλολογίας,