Τμήμα Διδακτωρικών σπουδών

1. Irakli Orjhonia  -προιστάμενος του τμήματος  Διδακτορικών Σπουδών- Διδάκτωρ Θεολογίας
2. Nana brgvadze, πρωσοπικό γραμμτείας    -Ειδικός στη Γεωργιανή Γλώσσα και Λογοτεχνίας.
3. Maia Talakhadze πρωσοπικό γραμμτείας  - Ειδικός στη Γεωργιανή Γλώσσα και Λογοτεχνίας