ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διαδικασία Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Η είσοδος στο Διδακτορικό πρόγραμμα  ανακοινώνεται το Φθινόπωρο.   
Οι αιτούντες που επιθυμούν να γίνουν δεκτοί, πρέπει να στείλουν αίτηση γραπτώς  που απευθύνεται στον Πρύτανη στην οποία οι αιτούντες  θα πρέπει να αναφέρονται στο σχετικό Διδακτορικό πρόγραμμα. Τα περαιτέρω έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση·
A) Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και τις εργασιακές δραστηριότητες (CV) ·
Β) Αντίγραφο της ταυτότητας ·
Γ) Αντίγραφο συμβολαιογράφου που πιστοποιεί ακαδημαϊκό μεταπτυχιακό στη Θεολογία ή πτυχίο σε ανθρωπιστικό επιστημονικό σχετικό τομέα.
Δ) Σύσταση από την πλευρά ενός επόπτη του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος και την αναθεώρησή του σχετικά με το δοκίμιο που υπέβαλε υποψήφιος φοιτητής  σύμφωνα με την ειδικότητά του ή τις δημοσίευσείς  του.
Ε) Συστατική επιστολή από τον Πνευματικό Πατέρα του.
F) Δύο φωτογραφίες ¾ και το CD.
Ζ) Το ζήτημα της αποδοχής των εγγράφων του υποψηφίου διευθετείται από το Επιστημονικό Συμβούλιο.
Η) Άλλα έγγραφα που μπορεί να απαιτηθούν λόγω ενός συγκεκριμένου προγράμματος.
Ο υποψήφιος για διδακτορικό πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον μία από τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Νέα Ελληνικά ή Ρωσικά) στο επίπεδο B2. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν διπλώματα ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν το επίπεδο B2 τους είναι ελεύθεροι από τις εξετάσεις. Με απόφαση του επιστημονικού συμβουλίου της Θεολογικής Ακαδημίας  και Σεμιναρίου της Τιφλίδας  μπορούν να ληφθούν υπόψη πρόσθετες απαιτήσεις. Η εγγραφή στο διδακτορικό πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις στην ειδικότητα και μια ξένη γλώσσα και τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ακαδημαϊκές γνώσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος  (αξιολόγηση των έργων τους και προσάρτημα στο στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα). Η απόφαση για την εγγραφή στο Διδακτορικό λαμβάνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και επιβεβαιώνεται από τον Πρύτανη της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας. Σε περίπτωση αποδοχής φοιτητών στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, ο Πρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου  της Τιφλίδας εκδίδει  διοικητική νομική πράξη. ένας έμπειρος ερευνητής, ο αρμόδιος επιστημονικός επόπτης  διορίζεται για να τον βοηθήσει · συνάπτεται τριμερής σύμβαση μεταξύ του επικεφαλής του διδακτορικού προγράμματος και του διδακτορικού φοιτητή. Όπου ορίζονται τα καθήκοντα και τα δικαιώματα και των δύο πλευρών. Το ατομικό σχέδιο του διδακτορικού φοιτητή αποτελεί μέρος της σύμβασης. Το Θεμα Διδακτορικής διατριβής  επιβεβαιώνεται από το Συμβούλιο Διατριβής με την πλειοψηφία των ψήφων.

Αίτηση υποψηφίου στο Διδακτορικό