ქრისტიანული ხელოვნებათმცოდნეობის მიმართულების სტუდენტები სურათების ეროვნულ გალერეაში.

ხელოვნებათმცოდნეობის  ფაკულტეტის სტუდენტების ჯგუფმა დაათვალიერა ეროვნულ გალერეაში გახსნილი ახალი ექსპოზიცია  "ქართული მოდერნიზმი და ტფილისური ავანგარდი". გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები ასახავს მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოს კულტურაში არსებულ შემოქმედებით ატმოსფეროს.
დრომ სწრაფად და საინტერესოდ ჩაიარა.
 
16.03.2022

FaceBook გვერდი