აბიტურიენტთათვის სავალდებულოა!

 
თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ნებისმიერ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების მსურველ აბიტურიენტებს  (არაუგვიანეს 30 აგვისტოსი) უნდა ჰქონდეთ:
• საკუთარი ელ. ფოსტა (მოქმედი);
• Teams-ის აპლიკაცია;
• ვიდეო-თვალი.
წინააღმდეგ შემთხვევაში აბიტურიენტები გამოცდაზე არ დაიშვებიან!
27.08.2021

FaceBook გვერდი