Εκδόσεις που ετοιμάστηκαν στο Εκδοτικό Οίκο της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας

Περιοδικές, ετήσιες εκδόσεις.
Επιστημονικά – Θεολογικά  έργα.
 
• Τόμος 1, εκδότης -Διδάκτωρ Φιλολογίας και  Θεολογίας - Edisher Tchelidze, Τιφλίδα, 1999.
• Τόμος 2, εκδότης - Διδάκτωρ Φιλολογίας και  Θεολογίας - Edisher Tchelidze, Τιφλίδα, 2004.
 
Οι εκκλησιαστικές επιστημονικές συλλογές του «Scroll».
 
 
 
Πρακτικά Συνεδρίου Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της  Τιφλίδας
 
 
 
Γεωργιανές μεταφράσεις Ομιλιών
 
• Τόμος 1, Οι διδασκαλίες των Πατέρων της Εκκλησίας σχετικά με την ενσάρκωση του Θεού. Το κείμενο ετοιμάστηκε με εισαγωγή και  λεξικό  από την  Nino Melikishvili,Τιφλίδα, 2010.
 
 
• Ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης   ,, περί  Παρθενίας " το κείμενο  προετοιμάστηκε για δημοσίευση, με σχόλια και λεξικό ορολογίας από τον Πρωτοπρεσβύτερο  Giorgi Zviadadze, Τιφλίδα , 2011.
• Enriko Gabidzashvili «Οι παλαιοί γεωργιανοί θεόλογοι συγγραφείς και θεματική βιβλιογραφία , Εκδότης Διδάκτωρ Φιλολογίας Khatuna Memanishvili, Tbilisi 2015.
• 8. Άγιος Κλήμης της Ρώμης. «Η πρώτη επιστολή στους Κορινθίουσ». μεταφράστηκε από τα Αρχαία  Ελληνικά, την εισαγωγή και τα σχόλια που επισυνάπτονται από τον Πρωτοπρεσβύτεο Giorgi Zviadadze, Τιφλίδα, 2016.
• Verner B. Pykes Jens of Mergenta Ceative Power of Education, μεταφραστής Tamar Kotrikadze, συντάκτης - Nino Melikishvili,Τιφλίδα  2016.