დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდები მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში