დოქტორანტურის სამსახური

1. სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი  - თეოლოგიის დოქტორი დიაკონი ცოტნე ჩხეიძე.
2. სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანაშემწე - ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი  ნანა ბრეგაძე.
3. სადოქტორო პროგრამის სპეციალისტი - აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგიის მაგისტრი,  ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი მაია ტალახაძე.