დოქტორანტურის სამსახური

1. დოქტორანტურის ხელმძღვანელი  - თეოლოგიის დოქტორი ირაკლი ორჟონია;
2. დოქტორანტურის ხელმძღვანელის თანაშემწე - ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი  ნანა ბრეგაძე;
3. დოქტორანტურის სპეციალისტი - აღმოსავლეთმცოდნე, ფილოლოგიის მაგისტრი,  ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი მაია ტალახაძე;
4. დოქტორანტურის კონსულტანტი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ ვაჩნაძე;
5. დოქტორანტურის კოორდინატორი - ფილოლოგი, რუსული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი ლულუ უსტიაშვილი;
6. დოქტორანტურის კოორდინატორი - ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი მარინა გაფრინდაშვილი; 
7. დოქტორანტურის კოორდინატორი – ფილოლოგიის დოქტორი ჯულიეტა შოშიაშვილი.
8. დოქტორანტურის კორდინატორი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ეკა დუღაშვილი.