დოქტორანტურაში მისაღები გამოცდები საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში