თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობაში მომზადებული წიგნები

1) პერიოდული, ყოველწლიური გამოცემები
 
სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები


საეკლესო-სამეცნიერო კრებული „გრაგნილი“

 
თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის საკონფერენციო მოხსენებათა კრებული

 
2) სერიული გამოცემა

ქართული ნათარგმნი ჰომილეტიკური ძეგლები

 
 
3) 2010-2019 წლებში გამოცემული წიგნების ნუსხა