Σχετικά με την επίσκεψη στην Ακαδημία Χριστιανικής Θεολογίας στη Βαρσοβία
Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής ακαδημαϊκού προσωπικού Erasmus+ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οκτώβριο του 2023, το διδακτορικό πρόγραμμα της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην Ακαδημία Χριστιανικής Θεολογίας της Βαρσοβίας.
Διευθυντής, Διδάκτωρ Θεολογίας, Καθηγητής, Διάκονος Tsotne Chkheidze και Διδάκτωρ Θεολογίας, Καθηγητής Giorgi Andriadze. Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, οι εκπρόσωποι του TSA συναντήθηκαν με τον Πρύτανη της Ακαδημίας Χριστιανικής Θεολογίας της Βαρσοβίας, Σεβασμιώτατο Giorgi (Pankovski), Πολωνοί Ορθόδοξοι Εκκλησία Αγ. Στο μέλος της Συνόδου, τον καθηγητή της Ακαδημίας, Επίσκοπο Andrea (Borkowski), τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, καθηγητή Yezhi Ostapchuk, στους καθηγητές και φοιτητές που εκπροσωπούν διάφορα δόγματα της σχολής. Τα μέρη μίλησαν για την επιστημονική, εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Προγραμματίστηκαν διαδικτυακές συναντήσεις για τις προοπτικές σχετικά με θέματα που τους ενδιαφέρουν. Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής, εκπρόσωποι της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας ανέγνωσαν δημόσια ομιλία στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ακαδημίας Χριστιανικής Θεολογίας της Βαρσοβίας. Διαλέξεις για την Παλαιά Διαθήκη και τον Κανόνα. Το θέμα των διαλέξεων του Διάκονου Τσότνε Τσχεΐτζε ήταν «τα κύρια αποτελέσματα της θεολογικής ανάλυσης των συμβολικών πράξεων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης». Το αναφερόμενο μάθημα είχε ως στόχο την ανάλυση της προφητικής διακονίας, καθώς και την παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων των συμβολικών πράξεων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης - Αχιά, Σαμέα, Ελισσαιέ, Ωσηέ, Ησαΐα, Ιερεμία, Ιεζεκιήλ και Ζαχαρία - και οι συμβολικές προφητικές ενέργειες. Για να καθοριστεί το ποσό. Το θέμα της σειράς διαλέξεων του καθηγητή Giorgi Andriadze ήταν «Analysis of Christian Anthropology Teaching in Orthodox Canons». Ο ομιλητής επέστησε την προσοχή στα ακόλουθα θέματα: Στ. Κανονική Επιστολή του Grigol Nosel; Το ζήτημα της ανθρώπινης φύσης, η σοβαρότητα των αμαρτιών και η σχέση μεταξύ των επιθέτων και των άλλων. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι διαλέξεις και οι συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από καθηγητές του ΤΣΑΣ κέρδισαν μεγάλο ενδιαφέρον και υψηλή αξιολόγηση φοιτητών και καθηγητών. Τα μέρη συμφώνησαν ότι οι συνοπτικές εκδόσεις των διαλέξεων θα δημοσιεύονται στο επιστημονικό και θεολογικό περιοδικό της Ακαδημίας Χριστιανικής Θεολογίας της Βαρσοβίας, το οποίο δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο και στη συνέχεια, Οι διδάκτορες της Θεολογικής Ακαδημίας και Σχολής της Τιφλίδας θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με το αναφερόμενο περιοδικό. Μια επίσκεψη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ είναι ένα εξαιρετικό μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης του ακαδημαϊκού επιπέδου. Στους θεολογικούς και επιστημονικούς κύκλους της Πολωνίας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν ακούσει για τη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο στην Τιφλίδα, το κορυφαίο θεολογικό ίδρυμα της χώρας. Σε διεθνή κλίμακα, τόσο η ευαισθητοποίηση όσο και το ενδιαφέρον για τη συνεχιζόμενη επιστημονική Σε σχέση με ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, - έτσι αξιολόγησαν την αναφερόμενη επίσκεψη οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+.
31.10.2023