ο αρχηγός της χορωδίας

Lexo Gremelashvili
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995) 591 000 353
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge