Εκδοτικό τμήμα

Διευθυντρία
Διδάκτωρ Φιλολογίας, Καθηγητής Nino Melikishvili
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Email: nino.melikishvili@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge

Αναπληρωτης Διευθυντρία
Irine Abuladze
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995) 579 701 888
Email: irina.abuladze-asatiani@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.geΙστοσελίδα: www.tsas.ge