Βιβλιοθήκη

Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης
Shorena Nachkebia
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995) 558 399 055
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge