Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων και Στρατηγικών Επικοινωνιών

Προϊστάμενος 
Mariam Topuria
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995 32) 2 144 082
Email: mariam.topuria@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge

Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Υπηρεσίας
Khatuna Nishnianidze
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995 32) 2 14 40 82
Email: khatuna.nishnianidze@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge
 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων
Giorgi Metreveli 
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995) 551 704 190
Email: giorgi.metreveli@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge
 
Επικεφαλής του Τομέα Διεθνών Σχέσεων
Lali Khuchua
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995) 599 238 676
Email: lali.khuchua@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge