Νόμιμη υπηρεσία

Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας

Ekaterine Macharashvili

Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία

Τηλ: (+995) 599 442 277

Email: ekaterine.macharashvili@academia.edu.ge

Ιστοσελίδα: www.tsas.ge