Ανακοίνωση Επιστημονικού Συμβουλίου

 
Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Θεολογικής Ακαδημίας της Τιφλίδας εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον Πρωθυπουργό της Γεωργίας, κ. Irakli Gharibashvili, του οποίου η ειδική υποστήριξη επεκτάθηκε στη Θεολογική Ακαδημία της Τιφλίδας, η οποία ιδρύθηκε με την ευογία  του  Μακαριωτάτου Καθολικού Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας, Ηλεία β και βρίσκεται υπό τη συνεχή του φροντίδα. Η υποστήριξη του Πρωθυπουργού, αφενός, κατέστησε δυνατή την επιτυχή συνέχιση των ουσιαστικών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν στο προαναφερθέν Θεολογικό Σεμινάριο και, αφετέρου, προετοίμασε το έδαφος για την πλήρη δημοσίευση ενός μοναδικού και εξαιρετικά ογκώδους επιστημονικό-θεολογικό βιβλίο.) ", Ειδικότερα - ο δεύτερος τόμος του προαναφερθέντος έργου. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι τέτοιο επιστημονικό-θεολογικό έργο δεν είχε δημοσιευτεί ποτέ στα Γεωργιανά. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το προαναφερθέν έργο, λόγω του πλούσιου Γεωργιανού βιβλικού υλικού που συλλέγεται σε αυτό, έχει όχι μόνο μεγάλη επιστημονική-θεολογική αξία, αλλά και εθνική σημασία, λόγω του γεγονότος ότι οι "πολύγλωσσες Βίβλοι" δημοσιεύθηκαν σε ευρωπαϊκά επιστημονικά κέντρα δεν θεωρείτε καθόλου Γεωργιανό. 
 
Η τάση είναι ουσιαστικά η ίδια σήμερα, σαν να μην βρίσκουμε καθόλου τις αρχαίες γεωργιανές μεταφράσεις αυτού του μεγάλου βιβλίου στα γεωργιανά, ενώ, μπορεί να ειπωθεί σαφώς, ότι το χειρόγραφο υλικό των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης υπερβαίνει κατά πολύ όλες τις άλλες γλώσσες στον εκδοτικό και ορολογικό πλούτο και τόμο του. Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα κατάσταση δείχνει πόσο ιδιαίτερη είναι η προσωπική συμβολή του κ. Irakli Gharibashvili στη σωστή επιστημονική δημοσίευση αυτού του έργου (ο δεύτερος τόμος της «Πολύγλωσσης Βίβλου»), για την οποία το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Ακαδημίας συνεχίζει να τον ευχαριστεί βαθιά.
 
01.07.2021