Η διάλεξη κοντα στο Ναό Αντσισχάτι

Η διάλεξη κοντα στο Ναό Αντσισχάτι
 
Οι υπαίθριες εκπαιδευτικές και γνωστικές εκδηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας.
Με πρωτοβουλία της προϊσταμένης του Τμήματος Χριστιανικής Τέχνης, κα-ς Rusudan
Vashalomidze, οι φοιτητές του 3ου έτους του προπτυχιακού προγράμματος θεολογίας
ακολούθησαν τη διάλεξη για την ιστορία της γεωργιανής τέχνης στον Καθεδρικό Ναό
Anchiskhati.
Η κ. Rusudan μίλησε για την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική του ναού, τη
σημασία των αναστηλωτικών εργασιών. Η κ. Rusudan Σημείωσε ότι για να διατηρηθεί η
αρχική όψη του ναού, οι αναστηλωση θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τα δεδομένα παλαιών
φωτογραφιών και σχεδίων.
Η διάλεξη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή για τους φοιτητές. Άκουσαν και
αντιλήφθηκαν τις σημαντικές πληροφορίες για τον ναό.
11.03.2024