Η τελική εκδήλωση

 
Στις 7 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Γεωργίας το «Φόρουμ Νέων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Ένταξη» που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το «Georgian Green Movement/Friends of the Earth - Georgia».
Φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας συμμετείχαν στο φόρουμ μαζί με φοιτητές διαφορετικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Γεωργίας. Η εκδήλωση ήταν πάνελ, παρουσίασαν οι μαθητές
τις απόψεις και τις απόψεις τους σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο του στόχου - «Κοινωνική Ένταξη και Ευρωπαϊκή Ένταξη» - παρουσιάστηκαν εκθέσεις από τη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας.
Φοιτητές της Σχολής Χριστιανικής Ψυχολογίας - Giorgi Gegidze (ΙΙ μάθημα) και Lika Zhvania (I course). Το θέμα της έκθεσης του Giorgi Gegidze ήταν "Υγιής τρόπος ζωής και ευημερία υπό το πρίσμα της χριστιανικής ανθρωπολογίας" και η Lika Zhvania διάβασε μια αναφορά με θέμα - "Η ανθρώπινη φύση και ουσία".
Ο Nino Grigalashvili, τριτοετής φοιτητής του τμήματος αρχιτεκτονικής, συμμετείχε στο έργο «Οικονομική Ανάπτυξη και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση».
Στην ομάδα των μαθητών που εργάζονται για την υλοποίηση. Το θέμα της ομιλίας του ήταν «Βιώσιμη, Πράσινη Αρχιτεκτονική – Οικολογική Αναζωογόνηση και Κοινωνική
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης εξέφρασαν ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εκπροσώπους της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας για τη συμμετοχή τους στο φόρουμ και τις ενδιαφέρουσες, εξειδικευμένες εκθέσεις.
 
08.04.2023