Δημόσια διάλεξη

Σήμερα,  στη Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο Τιφλίδας  οι μαθητές συνάντησαν τον διάσημο γεωργιανό ερευνητή,Διδάκτωρ Ιστορίας, Καθηγητή VakhtangΓκοϊλάτζε. Το θέμα της ομιλι.ας  του ήταν:  «Βιοι των  του βασιλιων» και τα σχετικά προβλήματα της γεωργιανής ιστορίας.

Της συνάντησης προήδρευσε ο λέκτορας της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας, Διδάκτωρ Ιστορίας, Καθηγητής Eldar Bubulashvili. Μίλησε στο κοινό για τις δραστηριότητες του κ. Vakhtang και σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις.

Το θέμα της έρευνας του Vakhtang Goiladze είναι ο Μεσαίωνκι Ιστορία άγνωστα ακόμη στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 140 επιστημονικών εργασιών (20 από τις οποίες είναι μονογραφίες ), δεκάδες άρθρα σε εφημερίδες και εγκυκλοπαιδικά, μελετά την πολιτική, δημόσια και εκκλησιαστική ζωή της προφεουδαρχικής Γεωργίας, τη σχέση της Γεωργίας με το Βυζάντιο, το Σασανικό Ιράν, ο αρχαίος Ουννοτουρκικός κόσμος και οι Οσετιακές ενώσεις. ,Οι έρευνες του μελετητή είναι αφιερωμένες στον Βασιλειά Βαχτανγ Γοργασαλι , Αγ. Νινα, ιστορικές πηγες περι τοθ Ανδρει Πρστοκλήτου  θέματα που σχετίζονται με τη χρονολογία και τοπωνυμία

Συζητά τα γεγονότα από την άποψη των γεωπολιτικών και θρησκευτικών σχέσεων του χριστιανικού, του μαζντεανικού και του μουσουλμανικού κόσμου, στο πλαίσιο μιας προσεκτικής μελέτης ξένων και γεωργιανών πηγών.

Το θέμα τησομιλίας  ηταν  ευρύ πολιτιστικό-ιστορικό.

 

Στο τέλος της συνάντησης, ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής,

Ιερέας Giorgi Vashalomidze εκ μέρους της Θεολογικου Σεμιναρίου

ευχαρίστησε τον διάσημο επιστήμονα για το ενδιαφέρον και για μια γόνιμη συνάντηση.

01.11.2022