Δεύτερη ημέρα του ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου καθηγητών.

Σήμερα, στις 5 Μαΐου, ξεκίνησε τις τομεακές εργασίες του το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο καθηγητών στη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας. Το συνέδριο διεξήχθη σε πέντε ενότητες σε διαφορετικές κατευθύνσεις: Το θεολογικό τμήμα  διευθυνόταν από τον Giorgi Gugushvili, Διδάκτωρ Θεολογίας και Ιστορίας.  Τμήμα Ιστορίας της Εκκλησίας -  απο την Gvantsa Koplatadze, Διδάκτωρ Φιλολογίας. Διευθυντής του Τμήματος Γλώσσας και Φιλολογίας ήταν η διδάκτωρ Φιλολογίας   Ο Eldar Bubulashvili, Διδάκτωρ Ιστορίας, εργάζεται στον τομέα της Ιστορίας και της Ιστορίας της Τέχνης. Το συνέδριο διεξήχθη σε ακαδημαϊκό περιβάλλον και προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον του παρευρισκόμενου κοινού. Δείτε τα ονόματα των συμμετεχόντων και τη λίστα με τις αναφορές στον σύνδεσμο·
05.05.2022