Συνάντηση με τους μαθητές του γυμνασίου στων Άγιων Δώδεκα Αποστόλων

Το προσωπικό της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας επισκέπτεται περιοδικά τα δημόσια σχολεία και γυμνάσια  για ναπληροφορήσει τους μαθητές    για ταα εκπαδευτικα προγρμάτα του θεολογικού σεμιναρίου της  Τιφλίδας, Στις 8 Δεκεμβρίου, μια τέτοια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μτσχέτα στο γυμνα.σιο των Δώδεκα Αποστόλων. 
Το γυμνάσιο επισκέφθηκε ο πρεσβύτερος Σάλβα Κεκέλια, πνευματικος του Σεμιναρίου, κ-α  Tea Bezhuashvili,
Κοσμήτορας της Σχολής Ιστρίας της Τεχνης  , κ.
Giorgi Metreveli, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων και κ-α  Ekaterine Pavlenishvili, υπαλληλος της ίδιας υπηρεσίας.
Η καλή θέληση του κοινού και η κουλτούρα της ακρόασης έδειξαν ξεκάθαρα ίχνη πνευματικότητας, που είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών του κάθε εργαζόμενου. Στο πλαίσιο αυτό να τονίσουμε τον διευθυντή του γυμνασίου Αρχιμανδρίτη Ηλία Νασίτζε και τον πνευματικό δάσκαλο, κοσμήτορα.
Alexander Bezhitashvili, με την πατρική φροντίδα του οποίου έχει δημιουργηθεί ένα ζεστό, οικογενειακό περιβάλλον στο γυμνάσιο.
 
08.12.2021