Συνάντηση με τους μαθητές του σχολείο «Μτατσμιντέλη» της πόλης Ρουστάβη

Στις 25 Νοεμβρίου 2021, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου Τιφλίδας διοργάνωσε συνάντηση με τους μαθητες του σχολειου "Mtatsmindeli". Οι ομιλητές μίλησαν για τη σημασία της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου  της Τιφλίδας.  Οι ομηλιτές παρουσίασαν κύριες τα εκπαιδευτικά προγράματα της Ακαδημίας . Μίλησαν επίσης, για τις δραστηριότητες του σχολείου, το μαθησιακό περιβάλλον και τις διεθνείς σχέσεις. Οι φοιτητές γνωρίστηκαν με τη λίστα των πανεπιστημίων με τα οποία η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας έχει υπογράψει μνημόνιο και πραγματοποιεί κοινές εκδηλώσεις ...
Η συνάντηση διεξήχθη σε ζεστό και φιλικό κλίμα.
 
25.11.2021