Συνάντηση με τους μαθητές του σχολείου Αγ. Βασιλισσας Ταμάρ

Στις 27 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας διοργάνωσε συνάντηση με τους αποφοίτους της Σχολής του σχολείου  Αγ. Βασιλισσας Ταμάρ.
 
Οι ομιλητές έκαναν παρουσιάσεις. Μίλησαν με τους νέους για τις δραστηριότητες της Θεολογικής Ακαδημίας και Σχολής της Τιφλίδας, τις κύριες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και το μαθησιακό περιβάλλον. Η συζήτηση αφορούσε και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού (Σαμπέζη Θεολογικό Ινστιτούτο (Ελβετία), Πανεπιστήμιο Steinbais (Γερμανία), Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας St. Sergius Radonezh (Γαλλία), Πανεπιστήμιο της Βιέννης κ.λπ.) με τα οποία συνεργάζονται η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας.
 
28.10.2021