Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα συνεχιστεί

Λόγω της επιδημικής κατάστασης στη χώρα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας θα συνεχιστεί έως την 1η Νοεμβρίου του έτους. Πρόσθετες πληροφορίες για την επόμενη περίοδο θα παρέχονται ανάλογα με την κατάσταση.
15.10.2021