Ο διαγωνισμός στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής ERASMUS + για ακαδημαϊκό προσωπικό στην Ακαδημία Χριστιανικής Θεολογίας στη Βαρσοβία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Θεολογική Ακαδημία της Τιφλίδας και το Σεμινάριο και η Ακαδημία Χριστιανικής Θεολογίας στη Βαρσοβία έχουν προγραμματιστεί να ανταλλάξουν προσωπικό για ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
 
Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ανοικτό στο ακαδημαϊκό προσωπικό της TSA που έχει λάβει πτυχίο Διδάκτωρ Θεολογίας και γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά, Ρωσικά ή / και Πολωνικά. Το πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus + για τον νικητή του Διεθνούς Διαγωνισμού Επιλεξιμότητας Κινητικότητας καλύπτει έξοδα ταξιδιού και εκδίδει υποτροφία.
Η διάρκεια της κινητικότητας είναι 5 εργάσιμες ημέρες (επιπλέον 2 ημέρες για ταξίδια) και περιλαμβάνει 8 ώρες διδασκαλίας.
 
Εγγραφείτε στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus +
 
1. Το Διεθνές Τμήμα της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας ανακοινώνει την εγγραφή ενός συνεργαζόμενου σχολείου - της Βαρσοβίας 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω της ανταλλαγής ακαδημαϊκού προσωπικού που προσφέρει η Ακαδημία Θεολογίας.
2. Ο αιτών συμπληρώνει τη φόρμα αίτησης (βλέπε παράρτημα).
Η ηλεκτρονική φόρμα συνημμένου περιλαμβάνει περιγραφή του βιογραφικού σημειώματος Europass και του σχεδίου εργασίας που θα αποσταλεί στην ΘΑΚΣΤμε email στη διεύθυνση tsas@academia.edu.ge.
3. Προθεσμίες εγγραφής: 10-30 Οκτωβρίου 2021. 
4. Η επιλογή του αιτούντος προβλέπει συνέντευξη με την αρμόδια Επιτροπή TSA (19.11.21).
5. Οι αιτούντες θα λάβουν πληροφορίες μέσω e-mail για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού επιλογής.
6. Το όνομα του υποψηφίου που επιλέγεται από την Επιτροπή θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της TSA την τέταρτη ημέρα μετά τη συμμετοχή στον διαγωνισμό επιλογής.
7. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στις 23 Νοεμβρίου 2021
. Απαιτείται τεκμηρίωση για εγγραφή
 
Βιογραφικό σημείωμα Ass Europass που συντάχθηκε στα Αγγλικά.
Ο Ανταγωνιστικό πρόγραμμα.
 
Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο ΘΑΚΣΤ Email: tsas@academia.edu.ge
 
10.10.2021