Για την προσοχή των φοιτητών και του προσωπικού της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας!

Κατόπιν αιτήματος μαθητών και γονέων, δόθηκε προπαρασκευαστική περίοδος στους μαθητές της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας και η μελέτη στα αμφιθέατρα αναβλήθηκε για τις 18 Οκτωβρίου.
 
01.10.2021